Cho Em Tương Lai

 

Dạ tiệc gây quỹ đễ giúp chương trình đào tạo dạy nghề cho trẻ em nghèo khuyết tật tại Việt Nam.

 

Thứ Sáu, 30 tháng 5, 2014 vào lúc 7:30 pm - 11:30 pm tại MON CHERI Restaurant.

Địa chỉ: 12821 Harbor Blvd., Garden Grove, CA 92840

 

Vé VIP: $60 Đồng Hạng: $40

"Tiếng Hát Từ Trái Tim Yêu" DVD now available in stores!

Tiếng Hát Từ Trái Tim Yêu is a 2 DVDs (Music Video DVD & Karaoke DVD) video album with 16 music videos. 

 

Get your copy now!

Ho Le Thu Liveshow "Giấc Mơ Tình Yêu"

at Emerald Queen Hotel & Casino (EQC) in Seattle on Sunday Feb. 19th, 2012 6 p.m. - 10 p.m.

HỒ LỆ THU