1/5

About:

Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ. Trong cuộc đời tôi, bao nhiêu năm lan dan lao đao, bao nhiêu năm gian truân khổ sỡ, nhưng lúc rót đèn tàn cùng của cái khổ, tôi mới bung tĩnh rằng cuộc đời nay còn đó bao nhiêu người xung quanh tôi, luôn yêu thương tôi, chia xe nâng đỡ và cảm thong. Tôi đã tiếp tục vui sống và vượt qua tất cả khó khăn trong cuộc đời, nhờ những sự cảm thong chia sẽ và nay tôi lại đem cái cảm thong chia sẽ của chính tôi đến với những người không may mắn trong cuộc đời này. Tôi đã đến nơi những con người bất hạnh cần giúp đỡ, đễ chia sẽ đễ cảm thong đẽ giúp đỡ. Sau mỗi chuyến từ thiện trở về, tôi thấy lòng mình nhẹ nhàng thanh thãn, và niềm vui tăng lên gắp bội lần sau mỗi lần làm một việc tốt. Từ đây tôi đã tìm thấy một nguồn hạnh phúc mới, thật giản dị là LÀM VIỆC THIỆN NGUYỆN. Thế rồi trên con đường THIỆN NGUYỆN tôi lại gặp gỡ thêm những trái tim vàng luôn đi giúp đỡ những người bất hạnh, tôi đã cùng những trái tim vàng nay tiếp tục bước đi trên con đường thiện nguyện. Mời các bạn đến cùng tham gia, cùng nhau giúp đỡ cho cuộc đời này đẹp hơn, bớt đi những khó đau và bất hạnh. Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ.

                                                                                                               

                                                                                                              - Hồ Lệ Thu

 

Featured Posts
Posts are coming soon
Stay tuned...
Recent Posts
Follow Me
  • Facebook Basic Square
  • YouTube Basic Square
Related Organizations

Hoa Thiện Tâm

The Goodwill Heart Foundation

www.hoathientam.org

HỒ LỆ THU